Mgr inż. Anna Szymska, technolog żywności, dietetyk

 

   W 2009 roku ukończyłam studia magisterskie na kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka w specjalności Żywienie Człowieka na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie. Celem poszerzenia swojej wiedzy w 2010 roku ukończyłam studia podyplomowe na kierunku Dietetyka w Olsztyńskiej Szkole Wyższej.

       Stale uczestniczę w wielu kursach, szkoleniach i konferencjach.

   Jestem certyfikowanym specjalistą przyjaznym insulinoopornym  (zaświadczenie SOIT). Należę do Polskiego Towarzystwa Dietetyki, Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią  i na Diecie Bezglutenowej oraz Stowarzyszenia Pacjentów Bariatrycznych CHLO.

Jednym z obszarów moich zainteresowań zawodowych jest dietetyka bariatryczna. Wspieram pacjentów przed i po zabiegach chirurgicznego leczenia otyłości. Obecnie wchodzę w skład zespołu bariatrycznego w Klinice Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie.  

Drugim kierunkiem specjalizacji jest  psychodietetyka. Pomagam zmieniać nawyki żywieniowe i podpowiadam jak się zdrowo odżywiać. Do każdego pacjenta podchodzę indywidualnie i wspólnie ustalamy najlepszą drogę do osiągnięcia celu.  Od 10 lat współpracuje z Oddziałem Leczenia Otyłości w Miejskim Szpitalu Zespolonym, a od 3 lat z Kliniką Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Położnictwa, gdzie edukuję pacjentki w ciąży oraz po porodzie, jak powinien wyglądać zdrowy sposób odżywiania na każdym z tych etapów. 

                       Szkolenia, konferencje i warsztaty:

 *Ogólnopolskie Targi Technologii "Warmińsko - Mazurska Nauka     Dla Biznesu" - Żywienie człowieka, nauka o człowieku, żywności i   zdrowiu(Uniwersytet Warmińsko - Maurski, 2011);

 *I Konferencja Naukowa - Wybrane aspekty praktyczne w      poradnictwie dietetycznym (Ogólnopolskie Centrum Dietetyki  Instytutu Żywności i Żywienia, 4.11.2011);

 *Konferencja szkoleniowa dla dietetyków "Dieta bezglutenowa  2011" (Polskie stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej, Polskie Towarzystwo Dietetyki, 3.12.2011)

 *Warsztaty "Zaburzenia karmienia u dzieci" zespołowe postepowanie diagnostyczno - terapeutyczne,  Gdańsk 17.03.2012

 *Szkolenie "Profilaktyka i dietoterapia chorób układu sercowo - naczyniowego, ze szczególnym uwzględnieniem  hipercholesterolemii" (Wramach programu "Obniżamy cholesterol ze smakiem", Polskie Towarzystwo Dietetyki,  21.09.2013)

 * Konferencja Komisji Medycznej Polskiego Komitetu Olimpijskiego "Żywienie Ludzi Aktywnych 2013", Warszawa,  4-5.10.2013

 * Szkolenie "Genetyka w dietetyce. Praktyczne wykorzystanie testów DNA w dietetyce" DF Medica Polska, Olsztyn  2013

 *Szkolenie "Immunodiagnostyka nietolerancji pokarmowej" Cambridge Diagnostics, Gdańsk 22.03.2014

*Szkolenie "Interpretacja nietolerancji pokarmowej i praktyczne zastosowanie diety eliminacyjnej" Cambridge Diagnostics, warszawa 05.04.2014

*Szkolenie "Dietocoaching I i II stopień" Centrum Edukacji i Poradnictwa Żywieniowego Nutri Center, Sopot 13- 14.12.2014

*Konferencja DietetykaFORUM 2015, Poznań 13.06.2015

 *Warsztaty szkoleniowe "Psychologiczne aspekty odżywienia w anoreksji i bulimii" oraz "Kompulsywne objadanie się, otyłość i nadwaga - praca z klientem" Centrum Terapii Zaburzeń Odżywiania, Olsztyn 17-18.10.2015

*Szkolenie "Żywienie i suplementacja w sporcie", Gdańsk 16.01.2016

*Konferencja naukowa "Żywienie w chorobach autoimunizacyjnych. Między konceplcjami patofizjologicznymi a evidence - based nutrition", Gdańsk 17.03.2018

*Szkolenie :Jelito jako centrum naszej odporności", Olsztyn 14.04.2018

*II Ogólnopolska Konferencja naukowo - szkoleniowa "Insulinooporość - problem XXI wieku", Warszawa 16-17.06.2018

*IV Ogólnopolska Konferencja naukowo - szkoleniowa "Standardy lecenia dietetycznego 2018", Warszawa 20.10.2018

*Szkolenie "Psychodietetyka w praktyce", Olsztyn 8.12.2018

*Szkolenie "Odporność pochodzi z brzucha", Olsztyn 20.01.2019

*Szkolene on-line "Fizjologia pracy tarczycy i Hashimoto" 29.01.2019

*Szkolenie on-line "Czym jest SIBO? Jak go diagnozować, leczyć i zapobiegać?" 27.02.2019

*Szkolenie "Dietetyka kliniczna przez przypadki: IO, RZS, Hashimoto", Gdynia 24.30.2019

*Szkolenie on-line "Choroba Leśniewskiego - Crohna - jak skutecznie wprowadzić zmiany w remisję choroby" 27.03.2019

*Szkolenie on-line" Dieta w cukrzycy typu 2. Co jeść a czego unikać?" 28.03.2019

*I Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia, Warszawa 13-14.04.2019

*Szkolenie on-line "Jak poradzić sobie z kompulsywnym objadaniem się"

*Szkolenie "Insulinooporność w gabinecie dietetyka", Warszawa 01.06.2019

*Szkolenie on-line " Morfologia, mineralizacja - diagnostyka i dietoterapia" 22.06.2019

*Szkolenie dla specjalistów "SOIT - School of Insulineresistance Therapy", Warszawa 27.09.2019

*Szkolenie on-line "Badania laboratoryjne, żywienie i suplementacja w czasie ciąży" 7.10.2019

*Szkolenie on-line "Lipidogram i markery stanu zapalnego" 20.10.2019

*Szkolenie on-line "Postępowanie żywieniowe w alergii, czyli wpływ diety na wyciszeie układu odpornościowego", 21.10.2019

*V Konferencja Szkoleniowo - Naukowa, Standardy leczenia dietetycznego otyłości, Warszawa 26.10.2019

*Szkolenie on-line "Cukrzyca typu I, II, Insulinooporność" 9.11.2019

*Szkolenie on-line "Jak świadomie i odpwoeidzialnie żywić swoje dziecko" 11.2019

*Szkolenie on-line "Dieta w insulinooporności. Jak zwiekszyć insulinowrażliwość", 26.03.2020

*Szkolenie on-line "Emocjonalne Przyczyny otyłości", 06.04.2020

*Szkolenie on-line "Czy dieta wpływa na laktacj e? Okiem połoznej i dietetyka", 14.04.2020

* V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Dietoterapia zaburzeń metabolicznych, 06.06.2020

*Szkolenie on-line "Żywienie i suplementacja w zespole policystycznych jajników", 28.05.2020

*Konferencja on-line, Oś jelitowo - mózgowa w stresie czyli dlaczego zdrowa dieta to za mało, 09.2020

*Szkolenie on-line "Żywienie pacjenta po zabiegach bariatrycznych", 12.09.2020

*Konferencja on-line, Insulinooporność - wyzwanie interdyscyplinare" 26.09.2020

*XII Konferencja NAJNOWSZE STANDARDY DIAGNOSTYCZNE I TERAPEUTYCZNE ZABURZEŃ METABOLICZNYCH, 8-9.10,2020

*Szkolenie on-line "Dietoterapia pacjenta po chirurgicznym leczeniu otyłości" 14.10.2020

*II Konferencja Żywienie a zdrowie prokreacyjne kobiety, 06.11.2020

*Szkolenie on-line "Cukrzyca ciążowa. Praktyczne zalecenia żywieniowe" 26.11.2020

*Konferencja on-line Warszawska jesień bariatryczna, 11-12.12.2020

*Konferencja on-line Bariatra bez granic. Kompleksowe leczenie pacjeta, 16.01.2021

*Konferencja on-line Światowy Dzień Otyłości, 04.03.2021

*Szkolenie on-line "Kompleksowa opieka dietetyczna nad pacjentem poddawanym chirurrgii bariatrycznej", 27-28.03.2021

*Szkolenie on-line "Dieta matki kariacej piersią. Fakty i mity", 31.03.2021

*Konferencja Naukowa "Insulinooporność - nowe wyzwania - nowe rozwiązania", 15.05.2021

*Szkolenie on-line "Postępowanie dietetyczne po operacji bariatrycznej", 19.05.2021

*VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Dietoterpia Zaburzeń Metabolicznych, 12-13.06.2021

 

Anna Szymska - ZnanyLekarz.pl